Tháng 1

01

Tổng hợp Link Kháng Facebook thường dùng

STT Tên Link Link
1 Kiểm tra Chất lượng tài khoản https://www.facebook.com/business-support-home/?landing_page=overview
2 Cài đặt cho Page chỉ hiển thị tại Việt Nam https://www.facebook.com/business-support-home/?landing_page=overview
3 Bảo mật và đăng nhập https://accountscenter.facebook.com/password_and_security/login_activity
4 Đăng nhập vào Hotmail, Outlock https://outlook.live.com/owa/
5 Link để đá Mail/Phone, đổi pass Facebook, đá thẻ https://www.facebook.com/hacked
6 Link đổi họ tên Facebook không lo Checkpoint: https://accountscenter.facebook.com/profiles/UID/name
7 Link đăng nhập m.facebook.com mới: https://m.facebook.com/login/device-based/regular/login/?login_attempt=1
8 Link 792 https://www.facebook.com/help/contact/391647094929792
9 Link Add thẻ cho TKQC (giao diện Mobile): https://m.facebook.com/billing_hub/payment_settings/?asset_id=XXX
10 Tùy chỉnh ngôn ngữ Facebook: https://mbasic.facebook.com/language.php?n=%2Fhome.php
11 kháng nghị TKQC khi mới bị vô hiệu hóa hoặc kháng treo: https://m.facebook.com/support/forms/flow_view?id=536515906554077
12 kháng nghị TKQC khi mới bị vô hiệu hóa hoặc kháng treo: https://m.facebook.com/support/forms/flow_view?id=2026068680760273
13 Link kiểm tra chính xác Limit của TKQC https://business.facebook.com/ads/payments/support/contact/?ad_account_id=XXX&topic=DSL_REQUEST_INCREASE
14 Tạo BM https://business.facebook.com/overview
15 Tạo BM https://business.facebook.com/pub/start
16 Chọn BM trên Facebook https://business.facebook.com/select
17 Tạo Ứng dụng (App) trong BM https://developers.facebook.com/async/registration/
18 Xác nhận danh tính VIA bầu cử https://www.facebook.com/id/hub
19 Chat với Suport Facebook https://www.facebook.com/business/help/support
20 Đổi số điện thoại https://www.facebook.com/mobileprotection?source=mobile_mirror_nux
21 Kháng đổi tên Facebook cá nhân không phải chờ 60 ngày https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
22 Kháng đổi ngày tháng năm sinh tài khoản Facebook https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
23 Kiểm tra ngày tạo tài khoản Facebook https://www.facebook.com/your_information/?tab=your_information&tile=personal_info_grouping
24 Kiểm tra mật khẩu cho tài khoản Facebook https://m.facebook.com/login/reauth.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdeactivate%2F
25 Tạo đối tượng quảng cáo Facebook https://www.facebook.com/adsmanager/audiences
26 Liên kết Instagram vào Trang https://www.facebook.com/settings?tab=linked_instagram
27 Liên kết WhatApp vào Trang https://www.facebook.com/settings?tab=linked_whatsapp
28 Meta Business Suite https://business.facebook.com/latest/home
29 Link 667 https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
30 Chính sách quảng cáo của Facebook https://www.facebook.com/policies/ads/
31 Tài khoản quảng cáo bị treo phương thức thanh toán https://www.facebook.com/help/contact/?id=XXX
32 Thiết lập tài khoản quảng cáo Facebook https://www.facebook.com/ads/manager/account_settings/information
33 Cài đặt thanh toán tài khoản quảng cáo https://business.facebook.com/billing_hub/payment_settings/
34 Đăng ký đối tác kinh doanh của Facebook https://business.facebook.com/fbp/sign-up
35 Đăng ký Page đối tác https://www.facebook.com/business/plan/select-business

KhangMedia

Công ty hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo

Bản đồ
Liên hệ

Thông tin liên hệ Khang Media

160/38A Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 817 814 868

info@khangmedia.com